Hóa hữu cơ
29/08/2016
Hóa hữu cơ

Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Dược, Đại học Quốc tế Hồng Bàng được thành lập năm 2014. Bộ môn Hóa hữu cơ đang ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Năm 2014, thành phần bộ môn gồm có:

ThS. Trần Kiên: Giảng viên

PGS.TS. Trương Ngọc Tuyền: Giảng viên thỉnh giảng

ThS. Đỗ Thị Thúy: Giảng viên thỉnh giảng

DSTH. Trương Thị Xuân Thảo: Kỹ thuật viên

DSTH. Nguyễn Ngọc Phi Phi: Kỹ thuật viên

Năm 2015, ThS. Trần Kiên đi du học. Bộ môn bổ sung thêm 1 nhân sự mới. Thành phần Bộ môn như sau:

CN. Phạm Cảnh Em: Giảng viên

PGS.TS. Trương Ngọc Tuyền: Giảng viên thỉnh giảng

ThS. Đỗ Thị Thúy: Giảng viên thỉnh giảng

DSTH. Trương Thị Xuân Thảo: Kỹ thuật viên

DSTH. Nguyễn Ngọc Phi Phi: Kỹ thuật viên

Năm 2016, Bộ môn bổ sung thêm 1 nhân sự mới. Thành phần Bộ môn như sau:

ThS. Nguyễn Xuân Thanh: Giảng viên

CN. Phạm Cảnh Em: Giảng viên

PGS.TS. Trương Ngọc Tuyền: Giảng viên thỉnh giảng

ThS. Đỗ Thị Thúy: Giảng viên thỉnh giảng

DSTH. Trương Thị Xuân Thảo: Kỹ thuật viên

DSTH. Nguyễn Ngọc Phi Phi: Kỹ thuật viên

Bộ môn phụ trách giảng dạy các môn sau:

Lý thuyết Hóa hữu cơ 1

Lý thuyết Hóa hữu cơ 2

Thực hành Hóa hữu cơ 1

Thực hành Hóa hữu cơ 2

Thực hành Dược khoa 1

Sách lý thuyết Hóa hữu cơ:

 1. Hóa hữu cơ tập I, II (PGS.TS Trương Thế Kỉ)
 2. Cơ sở Hóa học Hữu Cơ tập 1, 2 và 3, Thái Doãn Tĩnh, NXB Khoa học và kỹ thuật , 2001.
 3. Hóa học Hữu cơ tập 1, 2 và 3, Nguyễn Hữu Đĩnh, NXB Giáo dục, 2003.
 4. Organic chemistry, 8th edition- 2012 (John McMurry)
 5. Organic chemistry, fourth edition (Francis A. Carey)
 6. Organic mechanisms (Reinhard Bruckner - edited by Michael Harmata)

Mục tiêu giảng dạy Bộ môn Hóa hữu cơ:

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành về Hóa hữu cơ làm nền tảng để tiếp thu tốt các môn học nghiệp vụ như Hóa dược, Dược liệu,… cũng như làm nền tảng để sinh viên có thể tự làm việc và nghiên cứu độc lập trong từng lĩnh vực chuyên môn của mình.

Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Học phần  “Hóa hữu cơ” bao gồm các nội dung cơ bản về:

 • Đại cương về hóa hữu cơ (cấu trúc, hiệu ứng điện tử hợp chất hữu, đồng phân, acid - base, loại phản ứng và cơ chế phản ứng, phương pháp xác định cấu trúc).
 • Danh pháp, điều chế, tính chất vật lí và hóa học của hợp chất hydrocarbon.
 • Danh pháp, điều chế, tính chất vật lí và hóa học của hợp chất đơn chức.
 • Danh pháp, điều chế, tính chất vật lí và hóa học của hợp chất hữu cơ đa chức.
 • Danh pháp, điều chế, tính chất vật lí và hóa học của hợp chất dị vòng.
 • Danh pháp và phân loại hợp chất thiên nhiên.
 • Rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua seminar và thực tập.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể đạt được các kết quả sau:

Về tri thức:

 • Nêu và phân tích cấu trúc, hiệu ứng điện tử, đồng phân, acid - base của hợp chất hữu cơ.
 • Nêu và phân tích định nghĩa, danh pháp các hợp chất hữu cơ.
 • Liệt kê và giải thích các tính chất vật lí và tính chất hóa học của hợp chất.

Về kỹ năng:

Vận dụng các kiến thức đại cương, tính chất hóa học của các hợp chất để:

 • Viết được công thức cấu tạo và gọi tên (tên IUPAC, tên tông thường) các hợp chất.
 • Viết và xác định đồng phân, acid – base.
 • Dự đoán sản phẩm chính của phản ứng, chuỗi phản ứng.
 • Viết và giải thích cơ chế phản ứng.
 • Thiết kế chuỗi phản ứng để điều chế sản phẩm mong muốn.
 • Giải thích các phản ứng trong quy trình sản xuất thuốc.
 • Thực hành báo cáo seminar, bố trí thí nghiệm và tổng hợp các hợp chất trên phòng thí nghiệm.

Về thái độ:

 • Nhận ra tầm quan trọng và ứng dụng của các hợp chất trong sản xuất thuốc.
 • Hứng thú tìm hiểu thêm, tự học thêm các phản ứng khác của các hợp chất hữu cơ.
 • Tham gia học tập trên lớp và tích cực trong thảo luận nhóm, giải bài tập nhóm.

Yêu cầu đối với sinh viên

Chăm chỉ, tự học và tuân thủ quy định về an toàn phòng thí nghiệm

Phương pháp giảng dạy

 • Giảng dạy theo phương pháp chủ động và seminar bài tập.
 • Thực tập trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ

   

  Tư vấn và hướng dẫn học viên:

 • Hướng dẫn phương pháp tự học, cách tìm tài liệu tham khảo
 • Giải đáp thắc mắc
Từ khóa:
Top